Przedawnienie roszczeń z umów konsumenckich po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Strugalski Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article concerns amendments to the Polish Civil Code in respect of limitation of claims. The overall objective of this analysis is to take into account the new legal situation of subjects to the civil law, in particular the new situation of the consumer oriented at limitation of claims which may be brought against him. Moreover, article is also focused on the possibility of waiving a plea of the claims being time barred by the consumer. Subsequently, when it comes to the conclusion, our domestic regulations currently seem to be insufficient to fulfill the directive of clarity of the legal system.
Artykuł poświęcony jest zmianom wprowadzonym ustawą z 13 kwietnia 2018 r. do księgi I Kodeksu cywilnego. Autor podejmuje się analizy treści i skutków wskazanej nowelizacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowej sytuacji prawnej konsumenta w kontekście upływu terminu przedawnienia kierowanych przeciwko niemu roszczeń. Szczegółowej interpretacji zostanie poddany nowy art. 117 § 2 1 w związku z art. 22 1 k.c. W rezultacie, autor sformułuje wnioski wynikające z językowej i funkcjonalnej wykładni wspomnianych przepisów. Ponadto, głębszej analizie zostanie poddana możliwość zrzeczenia się zarzutu przedawnienia przez konsumenta i wynikające z powyższego konsekwencje. Na końcu, autor podejmie się odpowiedzi na pytanie, czy dokonana ustawą z 13 kwietnia 2018 r. nowelizacja sprostała wymaganiom przed nią stawianym.
Opis
Słowa kluczowe
limitation of claims , consumer , amendment to the act , pecuniary claim , plea of the claims being time barred , przedawnienie , konsument , nowelizacja , roszczenie majątkowe , zarzut przedawnienia
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (46) 2022, s. 56–74