Задачі оптимізації фінансового менеджменту підприємства

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Wołk, Włodzimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor analizuje ekonomiczną celowość partnerstwa przedsiębiorstw przy wykorzystywaniu języka cybernetyki. Szczególną uwagę zwraca na ocenę efektywności ekonomicznej partnerstwa.
The author analyses economic purposefulness of partnership of enterprises, using the language of cybernetics. Special attention is paid to assessment of economic efficiency of the partnership.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 411-435