Województwo warmińsko-mazurskie na tle regionów sąsiadujących – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Waśniewska, Anetta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W raporcie przedstawiono wybrane aspekty demografii i rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego na tle sytuacji w regionach sąsiednich. Najważniejsze wymiary demograficzne brane pod uwagę to: ludność, jej gęstość, odsetek mieszkańców miast, przyrost naturalny oraz czynniki dynamiki demograficznej. Rynek pracy kształtował się według liczby zatrudnionych i bezrobotnych, a także stopa bezrobocia rejestrowanego.
The report presents some chosen aspects of demography and job market of warminsko-mazurskie voievodeship in comparison with the situation in neigdhouring regions. The most significant demographic dimensions taken into consideration are the following: the population, its density, the percentage of city dwellers, the birth-rate, and the factors of demographic dynamics. Job market has been according to the number of the employed and the unemployed, as well as rate of registered unemployment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 321-330