Konceptualizacja w procesie interpretacji wersologicznej (na przykładzie „Majowych wojen” Marcina Świetlickiego)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Mastalski, Arkadiusz Sylwester
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The text below is an attempt to reconsider the categories of interpretation within versological research. On the basis of the assumptions of literary constructionism, cognitive sciences and pragmatic philosophy, an endeavour is made to show the functioning of versification interpretation understood not as the realisation of standard reading paths postulated by the text and not as the reconstruction of "intentio auctoris" but as the reader’s creative activity inherently related to the individual, (auto)biographical reading experience and the autopoietic (from the constructionist point of view) process of meaning construction. By way of the example of the concept of syllabotonism an attempt is made to show the importance of personal experience and encyclopaedic (i.e. non-linguistic) knowledge in the process of literary interpretation, as well as the conceptual and constructivist nature of such versification “constants” as verse, meter, etc.
Opis
Słowa kluczowe
poetyka , wersologia , interpretacja wersyfikacyjna , konstruktywizm
Cytowanie
Mastalski A. S., Konceptualizacja w procesie interpretacji wersologicznej (na przykładzie „Majowych wojen” Marcina Świetlickiego), "Tematy i Konteksty" 2013, nr 3 (8): Dzisiaj i jutro poetyki, red. Stanisz M., Uliasz S., s. 195-210.