Realizacja polityki spójności w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (na tle procesów zachodzących w ugrupowaniu)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Pancer-Cybulska, Ewa
Cybulski, Leszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem polityki spójności jest zmniejszanie zróżnicowań ekonomicznych, społecznych i przestrzennych wewnątrz UE. Procesy obserwowane w krajach i regionach UE w latach 1995-2005 nie dają się jednoznacznie interpretować. Jednak dane statystyczne wskazują, że dochodzi do wzrostu spójności w wymiarze ekonomicznym i przestrzennym, natomiast przeciwne tendencje występują w elementach spójności społecznej.
The purpose of the cohesion policy is to reduce the economic, social and spatial differences within the European Union. The changes observed in the European countries and regions during the period of 1995-2005 cannot provide clear interpretations. Although the statistical data indicates the improvements of cohesion in economic and spatial sphere, there are opposite tendencies in social cohesion.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 51-70