Dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego w latach 2001–2011 na przykładzie województw Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest pokazanie zależności pomiędzy wybranymi wielkościami ekonomicznymi a stopniem informatyzacji oraz analiza dynamiki zmian w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. W pracy zaproponowano metodę opartą o wielowymiarową analizę porównawczą, którą można wykorzystać do pomiaru stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter empirycznej analizy opartej o metodologię statystyczną i dane zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych GUS, zaś w części drugiej zamieszczono konstrukcję miary stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach Polski popartą przykładem empirycznym.
The purpose of the article is to present the dependencies between chosen economic vaiables and the informatization level of Polish society. Besides, dynamic analysis in the process of building an information society was token into considerations. To reach to goal elements of multidimensional comparative analysis were put into use – this analysis can be used to measure the level of information society development. The article consists of two parts. The first part is an empirical one where statistical tools and data from Regional Data Bank were used. The other one presents a constructed measure that allows to estimate the level of information society development; this part contains also an empirical example.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 182–192