Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń

dc.contributor.authorRenkas, Jurij
dc.date.accessioned2019-06-07T08:48:34Z
dc.date.available2019-06-07T08:48:34Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractPrzedmiotem rozważań jest teoretycznie uzasadnione opodatkowanie wynagrodzeń za pracę. Podstawową teorią określającą wielkość wynagrodzeń jest teoria kapitału ludzkiego pracowników. W wyniku badań wykazano, że godziwe wynagrodzenie jest procentem od wartości kapitału ludzkiego pracownika. Ten procent stanowi miarę spontanicznego naturalnego ubytku kapitału ludzkiego i jest powiązany z wielkością stałej p = 0,08 [1/rok]. Godziwość wynagrodzeń jest kategorią ekonomiczną i oznacza, że dwoje pracujących otrzymujących wynagrodzenie godziwe potrafi doprowadzić dwoje swoich potomków do własnego poziomu kapitału ludzkiego. Z tych zależności wynika konkluzja, że godziwe wynagrodzenie nie powinno być pomniejszane podatkiem bezpośrednim, ponieważ nie zostaną zachowane warunki równowagi ekonomicznej. Zatem celem niniejszego opracowania jest przedstawienie propozycji konstrukcji modelu opodatkowania wynagrodzeń.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe subject of a discussion is the theoretically justified taxation of remuneration for work. The basic theory determining the amount of remuneration is the theory of human capital of employees. As a result of the research, it was shown that the fair remuneration is a percentage of the value of the employee’s human capital. This percentage is a measure of the spontaneous natural loss of human capital and is related to the size of a constant p = 0.08 [1/year]. Fairness of wages is an economic category, and means that two workers receiving fair wages can result in two of their descendants to their level of human capital. From these dependencies the conclusion is formulated that fair remuneration should not be reduced by direct tax, because the conditions of economic equilibrium will not be maintained. Therefore, the aim of this study is to present a proposal for the construction of a remuneration tax model.pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorshipPublikacja została sfinansowana ze statutowych funduszy badawczych Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationNierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 402–419pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/nsawg.2019.1.29
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4662
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgodziwe wynagrodzeniepl_PL.UTF-8
dc.subjectnierówności dochodowepl_PL.UTF-8
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL.UTF-8
dc.subjectopodatkowanie wynagrodzeńpl_PL.UTF-8
dc.subjectfair remunerationpl_PL.UTF-8
dc.subjectincome inequalitypl_PL.UTF-8
dc.subjecthuman capitalpl_PL.UTF-8
dc.subjectpayroll taxationpl_PL.UTF-8
dc.titleGodziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeńpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
29 renkas-godziwe nierówności.pdf
Rozmiar:
550.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: