Diagnoza oszczędności w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest uchwycenie sytuacji materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności wielkomiejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. W celu zebrania pełnych i aktualnych informacji na temat poziomu bieżących dochodów gospodarstw domowych, ich oszczędności, w badaniu bezpośrednim zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego na próbie 1896 gospodarstw domowych w 10 największych miastach Polski. Niniejszy artykuł próbuje spojrzeć na zagadnienie oszczędności wielkomiejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego. W wyniku przeprowadzonych badań uchwycono strukturę oszczędności w ankietowanych gospodarstwach oraz cel ich przeznaczenia.
The article aims to present the financial situation of large-city households in Poland affected by financial and economic crisis. A direct survey based on questionnaire interviews with 1896 households was conducted in order to collect full and up-to-date information on the level of their current incomes, savings and the allocation of monetary resources. The article provides a thorough insight into the influence of a financial and economic crisis on the savings of large-city households in Poland. Based on the conducted survey, the structure of the households’ savings, the changes therein, as well as their projected uses were identified.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 172–197