Zagadnienia etyki a zarządzanie gminą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Jasiński, Witosław J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł dotyczy etycznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego. Podstawą analizy jest studium przypadku. Opisany przykład dotyczy sprawy składowiska, która wzbudziła wiele kontrowersji w jednej z gmin terytorialnych województwa małopolskiego. Sposób prowadzenia tej inwestycji przez władze lokalne można traktować jako klasyczny przykład nieetycznego postępowania.
This paper concerns on ethical aspects of performance of the territorial self-government. The case study is the basis of analysis. The described example refers to the matter of the landfill site that issued a lot of controversies in a one of territorial communities in the Małopolska Voivodeship. The way this investment was led by local authorities can be treated as the classical example of no ethical behaviour.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 281-293