Dysproporcje dochodowe w Polsce przed i po wybuchu kryzysu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Bochenek, Mirosław
Mikołajewska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wysokie rozpiętości dochodowe gospodarstw domowych towarzyszą polskiej drodze do rynku od 1990 r. Niestety, nierówności rozkładu dochodów w Polsce, mierzone krzywą Lorenza oraz współczynnikiem Giniego, są znacznie wyższe niż w państwach dobrobytu. Mimo potencjalnego zagrożenia, obecny kryzys gospodarczy i finansowy, który wybuchł w 2008 r., nie pogłębił – i tak wysokiego – zróżnicowania dochodów najbiedniejszych i najbogatszych gospodarstw domowych w naszym kraju.
High income disparities have accompanied Polish households on their road to the market since 1990. Unfortunately, inequality of income distribution in Poland, as measured by the Lorenz curve and Gini coefficient, are much higher than in the welfare states. Despite potential risks, the current economic and financial crisis which erupted in 2008, did not deepen the high diversification of income between the poorest and wealthiest households in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 162–171