Zintegrowany rynek kapitałowy miejscem alokacji oszczędności inwestorów indywidualnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Banaszczak-Soroka, Urszula
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Unijna zasada jednolitego paszportu powoduje, że przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym mają szeroki dostęp do zasobów finansowych mieszkańców zrzeszonych państw. Gdzie popłynie kapitał zależeć będzie od skutecznego konkurowania instytucji rynku kapitałowego oraz jego atrakcyjności dla inwestora. Kryteria te będą rozstrzygać czy inwestorzy indywidualni polscy i zagraniczni będą dawcami kapitału dla polskiej gospodarki, czy oszczędności popłyną do innych państw wspólnoty. Od maja 2004 roku na polskim rynku kapitałowym rozpoczęły działalność zagraniczne fundusze inwestycyjne, a kilkunastu brokerów z siedzibami w państwach UE składa na GPW zlecenia za pośrednictwem Internetu. W tym czasie żaden polski fundusz nie wykorzystał zasady jednolitego paszportu. Podobnie polskie firmy inwestycyjne nie penetrują rynku europejskiego w poszukiwaniu nowych zainteresowanych naszym rynkiem inwestorów.
The principle of "one person one passport" provides citizens of the EU with a better access to financial resources. Asset flow depends on effective competition of institutions on the stock market and on its attractiveness to investors. These criteria are to be considered when trying to decide weather Polish and foreign investors shall be donors of capital for Polish economy or savings will flow to other Member Countries. It is a fact that foreign investment funds have been acting on Polish stock market since May 2004 and few brokers with their headquarters in the EU countries have been constantly submitting orders on Polish Stock Market (GPW) via Internet. In the same time, Polish investment funds did not take an advantage of the principle of “one person one passport”. Also, Polish investment companies seem to be unwilling while penetrating the European Union Market in order to find new investors that might be interested in cooperation with Polish investors.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 318-328