Zarządzanie wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Sztaba, Maria
Ważna, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na wstępie przyjęta została teza, iż zarządzanie wiedzą jest warunkiem wzrostu wartości firmy. Następnie omówiono wpływ zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego na organizacje oparte na wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono także na cele i założenia zarządzania wiedzą mające wpływ na przewagę konkurencyjną i sukces firmy.
Preliminary, the thesis that management of education is a prerequisite for increase in a company’s value was adopted. Next, the influence of knowledge management and intellectual capital on organizations based on knowledge was discussed. Special attention was paid to aims and assumptions of management knowledge which have an effect on competitive advantage and company’s success.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 599-610