Nowe technologie w funkcjonowaniu polskiego samorządu lokalnego. Analiza zawartości witryn powiatów ziemskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Porębski, Leszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne są w coraz większym stopniu wykorzystywane w działalności instytucji publicznych, w tym struktur samorządu lokalnego. W tekście zostały zaprezentowane wstępne wyniki projektu badawczego zrealizowanego przez autora w latach 2005–2009, poświęconego analizie zawartości oficjalnych witryn władz samorządowych. Badaniem objęto witryny wszystkich 314 polskich powiatów ziemskich. Wyniki analizy dowodzą, że spośród podstawowych funkcji, które mogą być realizowane przez witryny samorządowe najbardziej rozwinięte są: dostarczanie użytkownikom informacji i promocja regionu. Polskie samorządy powiatowe zdecydowanie gorzej radzą sobie natomiast ze stymulowaniem sieciowej debaty publicznej oraz elektroniczną dystrybucją usług publicznych. Pomiędzy rokiem 2005 a 2009 nastąpiło wyraźne wzbogacenie oferty witryn samorządowych, ale ciągle jeszcze Internet nie wydaje się być uznawany przez władze samorządów lokalnych za istotny element kształtowania relacji z obywatelami.
The role played by ICT in the everyday activity of public institutions, including local government bodies, turns out to be increasing. The paper presents preliminary results of the research project carried out in the period 2005–2009. The project comprised the analysis of the content of the official websites of 314 Polish territorial counties. The results of the analysis prove that information provision as well as promotion are the most developed functions performed by Polish local government websites. At the same time, two other functions – the stimulation of electronic public debate and service delivery – are considerably lagged. Between 2005 and 2009 an apparent and stable progress of the overall offer of local government websites can be observed. Nevertheless, local government authorities still do not seem to regard Internet the important tool in constructing relations with citizens.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 128–140