Основные формы социально-экономического исключения в современной Украине

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Толстых, Н.В.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Autor rozpatruje problemy nierówności społecznej na Ukrainie. Koncentruje swoją uwagę na tzw. grupach społeczno-ekonomicznej eliminacji – ludziach biednych, bezdomnych i sierotach. W artykule wskazuje się na możliwości rozwiązywania ich problemów drogą zrzeczenia od zysku jako głównego regulatora życia społecznego.
This paper is devoted to the study of the main forms of social-economic exclusion in Ukraine at a period of realisation of economic reforms. The author considers poverty as complex social-economic phenomena which leads to partial or overall excluding individuals or social groups from the main social structure of society and economic processes. In the same context it is also researched the effect of unemployment and digital inequality on the widening of social polarisation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 99-104