Republika Czeska wobec uchodźców z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Koźbiał, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Republika Czeska była jednym z tych państw europejskich, do którego po agresji rosyjskiej na Ukrainę z 24 lutego 2022 r. przybywali uchodźcy z Ukrainy. Byli oni już wcześniej obecni w Czechach, lecz pod koniec lutego 2022 r. można mówić już o masowym napływie. Zarówno czeski rząd, jak i czeskie społeczeństwo wykazały się solidarnością z narodem ukraińskim, udzielając przybyszom szerokiej pomocy humanitarnej, dotyczącej m.in. środków pieniężnych czy związanej z zamieszkaniem. Napływający Ukraińcy okazali się również ważnym elementem czeskiego rynku pracy, zatrudnienie na nim (pod koniec października 2022 r.) znalazło ok. 100 tys. uchodźców. W wyniku konfliktu i napływu uchodźców do Czech na pozytywne zmieniło się nastawienie społeczeństwa czeskiego wobec Ukraińców. W pracy nad tekstem posłużono się metodami badawczymi typowymi dla nauk o polityce i administracji: metodą analizy instytucjonalno-prawnej, analizą danych zastanych, jak i metodą analizy historycznej.
The Czech Republic was one of those European countries where refugees from Ukraine arrived after the Russian aggression against Ukraine on 24 February 2022. They had been present in the Czech Republic before, but by the end of February 2022, one can already speak of a mass influx. Both the Czech government and the Czech society have shown solidarity with the Ukrainian people by providing extensive humanitarian assistance to the newcomers, such as cash or housing-related assistance. The incoming Ukrainians also proved to be an important element of the Czech labour market, with approximately 100 000 refugees finding employment there (at the end of October 2022). As a result of the conflict and the influx of refugees into the Czech Republic, the attitude of Czech society towards Ukrainians has changed in a positive way. Research methods typical of the political and administrative sciences were used in the development of the text: the method of institutional-legal analysis, the analysis of found data as well as the method of historical analysis.
Opis
Słowa kluczowe
Republika Czeska , uchodźcy z Ukrainy , wojna na Ukrainie , migracje do Czech , czeski rynek pracy , Czech Republic , refugees from Ukraine , war in Ukraine 2022 , migration to the Czech Republic , Czech labour market , Czech society
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 236-252