Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Krzesaj, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule autor wysuwa następującą hipotezę badawczą: Na poziom internetowej aktywności informacyjnej osiąganej przez przedsiębiorstwa działające w Internecie wpływają między innymi następujące czynniki: • realizowane modele biznesowe, • wielkość przedsiębiorstwa, • okres działalności przedsiębiorstwa, • prowadzenie działalności tylko w Internecie lub działalności mieszanej. Analiza statystyczna wyników przeprowadzonych badań wykazała brak wpływu trzech spośród wymienionych czynników, tzn.: realizowanego modelu biznesowego, rodzaju działalności oraz okresu prowadzonej działalności na poziom syntetycznego miernika internetowej aktywności informacyjnej (SMIAI). Jedynie wielkość badanego przedsiębiorstwa wykazała istotny statystycznie wpływ na poziom SMIAI. Szczególnie zaskakuje brak wpływu realizowanego modelu biznesowego na poziom syntetycznych mierników internetowej aktywności informacyjnej badanych podmiotów. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na reprezentatywność próby.
The author of this paper puts forward the following research hypothesis: On the level of information activity, achieved by companies in online business, influence inter alia the following factors: • implemented business models, • the size of the company, • the period of business activity, • business only on the Internet or the mixed. Conducted statistical analysis not confirmed the hypothesis formed in the paper. Only the size of the company showed a statistically significant impact on their synthetic indicator of information activity. It should be emphasized that the results are restricted due to limited representativeness of the sample.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 262–276