Risk Management and Leveraging Risk Management (Global Aspects of New Economy)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Krupa, Kazimierz Wł.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the New Economy, the need for professional Risk Management has received considerable attention. The current theory points out some useful risk management tools that can be effectively used in order to diversify business activity.
Jednym z dylematów nowej ekonomii jest konieczność profesjonalnego zarządzania ryzykiem. Współczesna teoria dysponuje efektywnymi instrumentami pozwalającymi wykorzystać ryzyko w skutecznym dywersyfikowaniu aktywności biznesowej.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 55-61