Trendy ekonomického růstu v České republice

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Pellešová, Pavlína
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Stať charakterizuje ekonomický růst v české ekonomice, a to dvě fáze expanze, které probíhaly v letech 1993–1996 a od roku 2000 dosud. Zaměřuje se na složky, které v průběhu procesu transformace české ekonomiky ovlivnily ekonomický růst. Vymezuje fáze expanze pomocí makroekonomické veličiny HDP a jejich složek. Prezentuje predikci vývoje zvoleného ukazatele, který je ovlivněn řadou vnitřních i vnějších faktorů.
Artykuł charakteryzuje wzrost gospodarczy w Czeskiej Republice, omawiając dwa etapy wzrostu, które miały swój przebieg w latach 1993–1996 i od roku 2000 do czasu dzisiejszego. Głównie charakteryzuje fundamenty, które w przebiegu procesu transfornacji miały wpływ na wzrost gospodarki. Sygnalizuje etapy wzrostu za pomocy makroekonomicznej danej PKB i ich części. Prezentuje stopień rozwoju wybranego wskaźnika, który pozostaje pod wpływem wewnętrznych i zewnętrznych czynników.
The article deals with economic growth of Czech economy, especially two phases of expansion which were in progress in 1993–1996, and from 2000 until now. It targets on aspects influencing economic growth in process of transformation of Czech economy. The article specifies two stages of the expansion by means of macro economical quantity GNP and its elements. There is presented prediction of development of chosen indicator influenced by series of internal and external factors.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 221-232