Amendment to the act on civilian victims of war and the legal situation of children of war rape in Bosnia and Herzegovina

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Czeszejko-Sochacka, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
War rape is a phenomenon that occurs in almost every armed conflict. The circle of victims includes not only the persons directly affected by this crime, but also their next of kin. Unwanted pregnancies as a result of wartime rape result in children who, from the moment they are born, are treated as inferior persons. Apart from marginal cases, the internal laws of individual states do not grant them any protection or compensation. For some time now, however, a change in this direction has been evident on the international stage. Bosnia and Herzegovina is the first European country which has responded to these calls and has taken steps to change the status of children from war rape.
Gwałty wojenne są zjawiskiem występującym niemal w każdym konflikcie zbrojnym. Krąg osób pokrzywdzonych obejmuje przy tym nie tylko osoby bezpośrednio dotknięte tym przestępstwem, ale także ich osoby najbliższe. Z niechcianych ciąż będących wynikiem wojennych gwałtów rodzą się dzieci, które od momentu swojego przyjścia na świat są traktowane jako osoby gorszej kategorii. Poza marginalnymi przypadkami prawodawstwa wewnętrzne poszczególnych państw nie przyznają im żadnej ochrony ani odszkodowań. Od pewnego jednak czasu na arenie międzynarodowej widać zmianę tego kierunku. Bośnia i Hercegowina jest pierwszym europejskim krajem, który odpowiedział na te wezwania i poczynił kroki zmierzające do zmiany statusu dzieci z wojennych gwałtów.
Opis
Słowa kluczowe
rape , children of shame , Bosnia and Herzegovina , war , ICTY , Brčko District , gwałt , dzieci wstydu , Bośnia i Hercegowina , wojna , MTKJ , dystrykt Brčko
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 92-105