Rzeszowscy studenci i ich pierwsza aktywność zawodowa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Malicki, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań wśród studentów największych uczelni w Rzeszowie. Analizie poddano aktywność studentów na rynku pracy, aktywność w organizacjach studenckich oraz w działalności wolontariackiej. Podczas badania uwzględniono także opinie o perspektywach młodych ludzi na znalezienie pracy po studiach oraz ocenę przydatności zdobywanej wiedzy z punktu widzenia poszukiwań przyszłej pracy.
The article contains the results of the research conducted among students of the biggest universities in Rzeszów (University of Rzeszów, Rzeszów University of Technology, University of Information and Management in Rzeszów, PROMAR). The text analyses the activity of students on the labor market and their activity in students organizations and volunteering. The research also included opinions about perspectives of finding a job after graduation as well as usefulness of acquired knowledge in future work search.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 109–117