Wartości w prośbach kierowanych do Matki Bożej. Analiza pieśni maryjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Maziarz, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem tego artykułu jest analiza języka wartości w modlitwach skierowanych do Najświętszej Maryi Panny w pieśniach maryjnych napisanych przez ks. Jana Siedleckiego. Analiza poszczególnych hymnów ujawniła istnienie określonej hierarchii w wartościach. Podczas gdy wartości natury sakralnej, moralnej i społecznej mają pewien priorytet, wartości odnoszące się do życia danej osoby są postrzegane jako mniej istotne; wydaje się to zgodne z standardową aksjologią Kościoła katolickiego. Porównanie wartościowości jest w przeważającej mierze realizowane poprzez użycie języka opisowego zamiast oceniającego.
The primary purpose of the paper is to elaborate on the language of values in the prayers addressed to the Blessed Virgin Mary in Marian songs written by Fr. Jan Siedlecki. The analysis of individual hymns revealed the existence of a particular hierarchy in the valence individual values are credited. Whereas the values of sacral, moral, and social nature are given somewhat of a priority, values pertaining to a person’s life are viewed as less relevant; this seems to be in accord with the standard axiology of the Catholic Church. The comparison of valence is most predominately realized by the use of descriptive rather than evaluative language.
Opis
Słowa kluczowe
język wartości , akt prośby , hymn maryjny , pieśń religijna , język religijny , the language of values , act of request , Marian hymn , religious song , religious language
Cytowanie
red. Maria Krauz, Agnieszka Myszka, Robert Słabczyński, Głos – Język – Komunikacja. Tom 7. Wartości i wartościowanie w XXI wieku, s. 23–40