Praktyka „WPR” a sytuacja rolnictwa jako główna determinanta stanu obszarów wiejskich w realiach Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Szura, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 zmieniło sytuację Polski rolnictwo. Wymusił nowe zasady na rynku spożywczym. Zmieniono zasady zwrotów oraz jakość i metody produkcji. Wprowadzono nowy uproszczony system dopłat powierzchniowych do produkcji rolnej oraz ceny minimalne na rynku kukurydzy zgodne z obowiązujące w UE. Przyczyna dotknęła również stawki VAT na maszyny rolnicze oraz materiały budowlane. Wszystkie te zmiany sprawiły, że polski kraj znalazł się w zupełnie innym miejscu sytuacja. Niniejszy artykuł przedstawia jedną z prób podsumowania i oceny nowej sytuacji po 1,5 roku akcesji Polski.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 305-320