Przemysłowe i energetyczne wykorzystanie roślin kukurydzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Migut, Dagmara
Buczek, Jan
Jańczak-Pieniążek, Marta
Szpunar-Krok, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Kukurydza (Zea mays L.) należy do roślin uprawianych powszechnie na całym świecie. Dzięki szerokiej dostępności jest wszechstronnie użytkowanym gatunkiem. Stanowi cenne źródło surowca dla przemysłu spożywczego, spirytusowego i chemicznego oraz doskonałą paszę dla zwierząt. Dynamicznie rozwijającym się kierunkiem wykorzystania roślin kukurydzy jest również jej wykorzystanie na cele energetyczne. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania roślin kukurydzy w aspekcie przemysłowym oraz na cele energetyczne.
Maize (Zea mays L.) is a crop grown all over the world. Its availability makes it a widely used species. It is a predominant food raw material for human or animal consumption, used as a raw material for bioethanol production and in the chemical industry. Another dynamically developing direction of the use of maize is their use for energy purposes. The paper presents the possibilities of using maize plants in the industrial aspect intended for energy production.
Opis
Słowa kluczowe
kukurydza , wykorzystanie przemysłowe , wykorzystanie energetyczne , maize , industrial use , energy use
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 1 (2021), 57–64