Rola czynnika ludzkiego w innowacyjności - analiza zróżnicowania międzynarodowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Kalita, Waldemar
Barwińska-Małajowicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Czynnik ludzki jest bardzo ważną determinantą rozwoju innowacyjności w gospodarce. Międzynarodowe porównania wskaźników w ramach Europejskiej Tabeli Wyników w Innowacyjności pozwalają stwierdzić, iż pozycja Polski jest bardzo odległa od czołówki tworzonej przez kraje Europy Zachodniej. W zakresie badanych wskaźników w grupie „zasoby ludzkie w innowacyjności” Polska lokuje się na średnim poziomie wśród krajów nowej Unii.
A human factor is a very important determinant of innovation development in an economy. International comparisons of indicators within European Scoreboard in Innovation allow to claim that position of Poland is very remote from that of the leaders that are Western Europe countries. Taking into account indicators from the group “human resources in innovation” Poland is situated at an average level within the countries of the new Union.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 115-126