Rekreacyjno-turystyczne formy aktywności w systemie wychowania fizycznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-12-15
Autorzy
Herbert, Jarosław
Czarny, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Problematyka aktywności rekreacyjno-turystycznej w systemie wychowania fi zycznego oraz spędzanie czasu wolnego przez młodzież jest jednym z podstawowych kierunków poszukiwań dróg podnoszenia efektywności lekcji wychowania fi zycznego. Głównym celem pracy było ukazanie turystki, rekreacji oraz kształtowania czasu wolnego w procesie kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży. Ponadto w artykule zwraca się uwagę, iż chwili obecnej na skalę światową rekreacja ruchowa i jej turystyczne formy spełniają rolę kompensacyjną wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Autorzy również podkreślają jak ważna jest plenerowa aktywność fizyczna, która umożliwia poza ruchem korzystanie z niezwykle istotnych, dla dzieci i młodzieży, zdrowotnych czynników klimatyczno-terenowych m. in. poprzez udział w lekcjach terenowych z wychowania fizycznego. Główną metodą jest tu analiza treści literatury co w kolejności posłuży do wskazania dalszych kierunków badań.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność fizyczna , wychowanie fizyczne , czas wolny , rekreacja
Cytowanie