Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kola-Bezka, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto rozważania na temat ważnego, jednak mało rozpoznanego czynnika rozwoju gospodarczego w Polsce, tzn. przedsiębiorczości na poziomie regionalnym. W pierwszej części opracowania zdefiniowano pojęcie przedsiębiorczości regionalnej. W kolejnej zaproponowano metodykę badania poziomu rozwoju przedsiębiorczości regionalnej, wykorzystującą analizę taksonomiczną. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że poziom rozwoju przedsiębiorczości polskich województw jest znacznie zróżnicowany, co może być jednym z powodów utrzymywania się, a nawet nawarstwiania dysproporcji międzyregionalnych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.
The paper concerns regional entrepreneurship which is an important but little known factor of regional development in Poland. The first part of the paper presents definition of regional entrepreneurship. The next one includes methodology of research concerning the level of regional entrepreneurship development which was based on taxonomic analysis. The results of the research shows that level of regional entrepreneurship development of Polish regions (voivodships) is very diversified. It may be one of the reasons for existing or even deepening the differences between the regions in as far as socio-economic development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 403–411