Über die Schaffen von Dorota Terakowska im Kontext der Biographie der Schriftstellerin (O twórczości Doroty Terakowskiej w kontekście biografii autorki)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Bolińska, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dorota Terakowska (1938–2004) jako pisarka zadebiutowała po czterdziestym roku życia (pod koniec lat 80. XX wieku). Jest autorką felietonów, reportaży i wywiadów (dwa tomy rozmów z Jackiem Bombą Być rodziną…) oraz powieści i opowiadań, w których posługując się najczęściej konwencją jawy i snu, ukazuje ludzi w sytuacjach kryzysowych, zmuszonych do dokonywania trudnych wyborów i podejmowania niełatwych decyzji (np. „Władca Lewawu”, „Lustro pana Grymsa”, „Córka czarownic”, „W krainie kota”, „Poczwarka”, „Ono”). Adresatami jej prozy są zarówno osoby młode, jak i te w dojrzałym wieku. Jej twórczość była wielokrotnie nagradzana.
Dorota Terakowska (1938-2004) made her debut as a writer at the age of forty (in the late 80s). She was an author of essays, reportages and interviews (for example: two volumes of interviews with Jacek BombaTo be a family…) as well as several novels and short stories, which commonly use a convention of sleep and wakefulness, showing people in crisis and motivating them to make difficult choices or make hard decisions (“The Lord of Lewaw”, “Mr. Gryms’ Mirror”, “A witches’ daughter”, “In the land of the cat”, “Chrysalis”, “It”). Recipients of her prose can be found amongst the young as well as the mature. Dorota Terakowska won numerous awards for her work.
Opis
Słowa kluczowe
proza XX wieku , baśń współczesna , prasa , Dorota Terakowska , prose of the XXth century , modern fable , press
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 6(15)2020, s. 92–109