Działania wojewódzkiego urzędu pracy w Łodzi w celu poprawy sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem Funduszy Europejskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Ferdzyn, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w celu poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Autor analizuje w szczególności działania podejmowane przez WUP w latach 2004-2006 w ramach dwóch programów operacyjnych: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.
In the article there were presented some actions taken by Voivodeship Labour Office in Łódź aimed at improvement of situation on regional labour market. The author analyses especially actions taken by the Office in a period 2004-2006 within two operational programs: Integrated Operational Program of Regional Development and Sectoral Operational Program Development of Human Resources.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 627-643