Sposoby przezwyciężania bezrobocia na przykładzie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Jeleń, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W Polsce na obecnym etapie rozwiązywania problemów konieczna jest interwencja kraju przy różnych formach lokalnej przedsiębiorczości. Dla przezwyciężenia bezrobocia i jego negatywnych skutków potrzebna jest indywidualna metoda, programy i forma aktywnego działania w tym zakresie. spaść na stworzenie nowego miejsca pracy. Do podstawowych form działalności w tym zakresie należą: prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia zawodowe i przekwalifikowania, zapożyczenie z pracy upodobań oraz staże i umowy.
In Poland on present stage in solving problems unemployment intervention of country is necessary near different form of local entrepreneurship.For overcomming unemployment and his negative results need indyvidual method, programmes and form of active action in this range.In expand entrepreneurship the most important part to fall on creation new workplace. For basic form of activity in this range belong:interventions work, public works, professional training and retrains,loan from work fond and also graduately training and agreement.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 307-315