Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach działających w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie Grupy Skandia)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Onak-Szczepanik, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę kapitału intelektualnego i jego znaczenie w kreowanie wartości rynkowej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy o na przykładzie Grupy Skandia.
In the article there was presented the essence of intellectual capital and its meaning in creation of market value of enterprises functioning in economy based on knowledge on the example of Skandia Group.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 121-130