Управление развитием ипотечного кредитования как составляющей присоединения украины к гатт/вто.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Петруня, Юрий
Дядько, Евгения
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podkreśla się, że przystąpienie Ukrainy do WTO odpowiada interesom zagranicznej polityki ekonomicznej państwa. Przystąpienie to rozpatruje się jako czynnik systemowy rozwoju gospodarki narodowej i liberalizacji handlu zewnętrznego.
In the paper there is stressed that Ukrainian joining WTO corresponds to some external economic matters of state. The joining is considered as a system factor of national economy development and international trade liberalization.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 371-380