First sites of Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Pelisiak, Andrzej
Maj, Zbigniew
Bajda, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit”
Abstrakt
The report discusses the discovery of the Late Neolithic material coming from Bieszczady Mountains. All the sites were found on a relatively small area of Połonina Wetlińska. These finds signalize a range of innovative practices which took place in highest parts of the Bieszczady Mountains. They imply seasonal activity of Late Neolithic and Early Bronze Age people in the high zone mountainous landscapes.
Niniejsze opracowanie dotyczy późno neolitycznych materiałów odkrytych w Bieszczadach Wysokich. Wszystkie stanowiska zarejestrowano na stosunkowo niewielkim obszarze Połoniny Wetlińskiej. Są to pojedyncze przedmioty wykonane technikami krzemieniarskimi oraz fragmenty ceramiki. Grocik z rogowca menilitowego jest typowy dla kultury ceramiki sznurowej. Cechy technologiczne ceramiki sugerują również związek z tą kulturą. Drapacz ma cechy neolityczne i również, z pewnymi zastrzeżeniami, można go łączyć z ta jednostką kulturową. Materiały z Połoniny Wetlińskiej dobrze korespondują ze śladami aktywności człowieka z bieszczadzkich diagramów pyłkowych. Są najprawdopodobniej pozostałością sezonowych wypasów zwierząt na tych terenach.
Opis
Słowa kluczowe
Bieszczady Mountains , Late Neolithic , transhumance , stone artefacts , Corded Ware culture , salt springs
Cytowanie
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 36/2015, s. 19–24