Wykluczanie edukacyjne wśród młodzieży – przypadek gimnazjalistów z południa Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Długosz, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
UR
Abstrakt
Badania nad gimnazjalistami pokazują, iż do szkół zawodowych zamierza udać się tylko 9% respondentów. Są to uczniowie, którzy mają niskie osiągnięcia szkolne, brakuje im kapitału kulturowego i ekonomicznego. Szkołę zawodową wybierają dlatego, iż można ją łatwo skończyć i uzyskać certyfikat dający uprawnienia do wykonywania zawodu. Ci respondenci nie poszukują wiedzy, co potwierdza przyjęte założenie, że do wykluczonych z edukacji należy zaliczyć również absolwentów szkół zawodowych.
Researches on schoolboys show that only 9% of respondents are going to attend to vocational school. These pupils who are willing have low academic achievements, and lack cultural and economic capital. They choose a vocational education because it is easier to graduate and find a job requiring basic technical skills. These respondents do not endeavor to attain their academic potential, confirming the assumption that the group of those who are expelled from education should also include vocational school graduates.
Opis
Słowa kluczowe
wykluczenie edukacyjne , gimnazjaliści , kapitał kulturowy
Cytowanie
Piotr Dlugosz, Wykluczanie edukacyjne wśród młodzieży – przypadek gimnazjalistów z południa Polski , W: M. Pokrzywa, S. Wilk, Wykluczanie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki dziłań. Rzeszów UR