„Cyfrowa szkoła” – skok w przyszłość dydaktyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Szewczyk, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ukazuje ideę „Cyfrowej Szkoły” poprzez porównanie jej z placówką tradycyjną. Zawarto w nim korzyści i zagrożenia tej nowej formy nauczania, porównanie kosztów przedsięwzięcia oraz wyniki badań opinii uczniów i nauczycieli w wybranej „Cyfrowej Szkole”.
The article presents the idea of the „Digital School” by the comparison with the traditional school. The article describes the benefits and risks of this new form of teaching. In it are presented the costs of the „Digital School” project and the results of opinion surveys of students and teachers in the selected „Digital School”.
Opis
Słowa kluczowe
dydaktyka , „Cyfrowa Szkoła” , didactics , „Digital School”
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 94–109