Pokolenie iGEN– próba charakterystyki w oparciu o badania licealistów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kiedrowicz, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pokolenie iGEN to generacja ściśle związana z mediami, często od nich uzależniona. W badaniach uczestniczyli licealiści z II klas VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zakres badań dotyczył stosowania urządzeń mobilnych, jak i szeroko rozumianej jakości życia uczniów i ich stosunku do otaczającej rzeczywistości.
The iGEN generation is a group of young people connected with media often addicted to them. The second class students of Kochanowski High School in Radom were subjected of the study. The scope of research concerned using mobile devices as well as thebroadly understood quality of students life and their relation to the surrounding reality.
Opis
Słowa kluczowe
pokolenie iGEN , urządzenia mobilne , jakość życia , iGEN generation , mobile devices , quality of life
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 103–108