Dojrzałość procesowa gmin w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. Zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin – wyniki badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Flieger, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Instytucje samorządu terytorialnego dokonują adaptacji metod i koncepcji zarządzania, które sprawdziły się w biznesie wraz z ich stosowną akomodacją. Jedną z takich metod, która sprzyja poprawie skuteczności działania urzędów gmin jest zastosowanie zarządzania procesowego w funkcjonowaniu urzędów. Wdrożenie ZP wymaga przejścia przez tzw. poziomy dojrzałości procesowej. Każdy poziom wymaga podjęcia wielu działań i spełnienia odpowiednich kryteriów. Badania pokazują, że ZP nie jest powszechnie stosowane w urzędach gmin w Polsce.
Local offices take their chances to improve their competitive advantage by implementing management methods and concepts which proved to be successful in business sector. Along the acomodation process takes place. One of such concepts is process management, which implemented in local offices helps them to operate more sufficiently. To implement process management it is necessary to go through maturity levels, which often appears to be complex activity. Research results show that not many local offices in Poland can be called process mature.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 113–123