Współpraca międzynarodowa powiatu przemyskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Sowa, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Celem pracy jest pokazanie międzynarodowej współpracy okręgu Przemyśl. Szczególną uwagę zwróciło geopolityczne położenie tego obszaru, jak również rozwój działalności gospodarczej w świetle członkostwa Polski w NATO i przystąpienia do niego Unia Europejska w niedalekiej przyszłości.
The paper aims at showing international cooperation of the Przemyśl district. Particular attention was paid to the geopolitical location of the area as well as developing economic activity in the light of Poland being a NATO member and its joining the European Union in the near future.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 91-98