Szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich w XIX i początkach XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem zaboru austriackiego)

dc.contributor.authorPelczar, Roman
dc.date.accessioned2019-04-17T08:42:20Z
dc.date.available2019-04-17T08:42:20Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractCelem artykułu było ukazanie uwarunkowań, które w XIX w. przyczyniły się do powstania pierwszych szkół specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski. Miało to miejsce na ziemiach polskich w czasach zaborów. Główną uwagę zwrócono na działania w tym zakresie podjęte w zaborze austriackim. Do zreferowania tematu wykorzystano literaturę naukową odnoszącą się do szczegółowych zagadnień składających się na tytułowy problem badawczy. Na system szkolnictwa specjalnego składały się w tym czasie następujące typy szkół: dla głuchych, niewidzących, upośledzonych umysłowo oraz zdemoralizowanych. Zostały one w artykule kolejno omówione. Ponadto szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich zostało skonfrontowane z podobnym szkolnictwem działającym w różnych krajach europejskich.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe aim of the article was to show the conditions that in the nineteenth century contributed to the creation of the first special schools for children with disabilities and requiring special care. This took place in the Polish lands at the time of the partitions. The main attention was paid to activities in this field, taken under Austrian rule. To illustrate the theme used in the scientific literature relating to specific issues that make up the title research problem. The system of special education consisted at that time the following types of schools: for the deaf, blind, mentally retarded and demoralized. They were subsequently discussed. In addition, special education in the Polish lands have been confronted with similar schools operating indifferent European countries.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationKultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 13–21pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/kpe.2018.6.2
dc.identifier.eissn2544-1205
dc.identifier.isbn978-83-7996-672-1
dc.identifier.issn2300-9888
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4548
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectszkolnictwo w Galicjipl_PL.UTF-8
dc.subjectszkolnictwo specjalne w Polsce w czasach zaborówpl_PL.UTF-8
dc.subjectszkoły dla niewidzących w Polscepl_PL.UTF-8
dc.subjectszkoły dla głuchych w Polscepl_PL.UTF-8
dc.subjectszkoły dla niepełnosprawnych umysłowo w Polscepl_PL.UTF-8
dc.subjectszkoły dla dzieci zdemoralizowanych w Polscepl_PL.UTF-8
dc.subjectEducation in Galiciapl_PL.UTF-8
dc.subjectschools for special education in Poland under the partitionspl_PL.UTF-8
dc.subjectschools for the blind in Polandpl_PL.UTF-8
dc.subjectschools for the deaf in Polandpl_PL.UTF-8
dc.subjectschools for the mentally disabled in Polandpl_PL.UTF-8
dc.subjectschools for the children demoralized in Polandpl_PL.UTF-8
dc.titleSzkolnictwo specjalne na ziemiach polskich w XIX i początkach XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem zaboru austriackiego)pl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeSchools for special education in the Polish territories in the nineteenth and the early twentieth century (with special emphasis on the Austrian partition)pl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
2 pelczar-szkolnictwo specjalne.pdf
Rozmiar:
394.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: