Mechanizm społeczno-ekonomicznej transformacji rodziny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Tyc, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano mechanizm wyjaśnienia społeczno-ekonomicznej transformacji rodziny. Zrozumienie tego procesu wymaga ustalenia zależności jakie łączą zjawiska o charakterze ekonomicznym i kulturowym, oraz określenie interakcji i sprzężeń zwrotnych między nimi. Konieczne jest też wyjaśnianie przyczynowe oraz genetyczne, a co za tym idzie określanie szeregu etapów pośrednich, przez który przeszła badana rodzina, zanim osiągnęła stan wyjaśniany. Użytecznym narzędziem badawczym do wyjaśnienia transformacji rodziny może być matryca przyczynowa Pattersona, składająca się z transmitowanych modeli kulturowych, zmodyfikowanych modeli kulturowych, środowiska strukturalnego (systemu ekonomicznego) oraz efektów behawioralnych (w tym zachowań annomijnych).
In the article, the author explains mechanism of social-economic family transformation. To understand this process it is necessary to find relations and feedback loops among economic and cultural activities. Genetic and causative researches which often determine intermediate stages in family transformation are also very important. An effective research instrument is “Patterson’s casual matrix”, which includes transmuted and modified cultural models, structural habitat (economic environment) and behavioral effects (including anomic behavior).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 262-279