Podkarpackie spółdzielnie socjalne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Bonus Liber
Abstrakt
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy: UDA-POKL.07.02.02-18-040/10-00), w zakresie Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej – numer i nazwa działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, numer i nazwa poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – realizowano projekt Podkarpackie spółdzielnie socjalne. Wniosek został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie (numer konkursu: 10/POKL/7.2.2/2010). Okres realizacji projektu przewidziano na czas od dnia 1.03.2011 r. do 31.12.2013 r. Obszarem realizacji projektu było województwo podkarpackie, z kolei projektodawcą: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu powstała publikacja o zagrożeniach w pierwszym roku funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Autorzy przygotowali i prowadzili badania: przeprowadzili wywiady z respondentami bezpośrednio w siedzibach spółdzielni socjalnych, zastosowali także technikę ankiety diagnozującej kondycję spółdzielni oraz badanie ankietowe wśród „liderów” spółdzielni, które powstały w trakcie realizacji projektu (15 spółdzielni socjalnych).
Opis
-
Słowa kluczowe
spółdzielnia socjalna, ekonomia społeczna, socjologia
Cytowanie
B. Szluz (red.), Podkarpackie spółdzielnie socjalne, Wydawnictwo Bonus Liber, Rzeszów 2013.