Edukacja seksualna w perspektywie urzeczywistniania praw dziecka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Zamelski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie edukacji seksualnej w perspektywie urzeczywistniania praw dziecka. W rozważaniach odniesiono się do problematyki celów i założeń edukacji, nauczania Kościoła katolickiego w dziedzinie seksualności człowieka oraz filozoficznego, historycznego i socjologicznego tła przemian kulturowych w drugiej połowie XX w. W dalszej części odniesiono się do wybranych praw dziecka w kontekście postulatów edukacji seksualnej. Na zakończenie dokonano podsumowania rozważań. W opracowaniu zaprezentowano stanowisko prawno-naturalne i personalistyczne z uwagi na jego przydatność w dziedzinie edukacji i wychowania.
The study is focused on the issue of sexual education in the perspective of realising children’s rights. The discussed issues include the goals and assumptions of education, the teaching of the Catholic Church on human sexuality, as well as philosophical, historical and sociological background of the cultural transformation which took place in the second half of the 20th Century. The study further considers selected children’s rights in the context of the postulates of sexual education. Finally, conclusions on the issues under consideration are formulated. The study presents an approach based on natural law and a personalistic view due to their usefulness in education.
Opis
Słowa kluczowe
system oświaty , etyka , filozofia prawa , prawa człowieka , wychowanie , pedagogika prawa , educational system , ethics , philosophy of law , human rights , education , pedagogy of law
Cytowanie