Институциональное обеспечение регуляторной деятельности государства в сфере инвестирования

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Бульбах, Наталья
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Проанализированы основные направления инвестиционной деятельности государства и предложены пути создания благоприятных условий в сфере инвестирования.
W opracowaniu analizie poddano główne kierunki działalności inwestycyjnej państwa i zaproponowano sposoby tworzenia korzystnych warunków działalności w sferze inwestycji.
A main direction in the investment activity of government has been analyzed and ways of formation of advantageous conditions in the sphere of investment have been offered.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 145-152