Biomedyczny system pomiarowy K-720 oraz termowizja w kształceniu studentów studiów inżynierskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Żyłka, Wojciech
Żyłka, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące badań termowizyjnych oraz badań biomedycznych z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego KL-720. Wykorzystano moduł fotopletyzmograficzny do oceny krążenia w naczyniach włosowatych opuszków palców oraz badano temperaturę mięśnia dwugłowego ramienia podczas wysiłku fizycznego.
In the article issues concerning of thermovision research and the biomedical research with the educational KL 720. A fotopletyzmografic module was exploited for the evaluation of circulating in capillaries of fingers and a temperature of the biceps was being checked during a physical effort.
Opis
Słowa kluczowe
badania termowizyjne , kamera termowizyjna , moduł fotopletyzmograficznym , thermovision research , thermovision camera , module fotopletyzmografic
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 412–418