Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu dowodzi, że współcześnie modernizacja gospodarki znajduje się pod rosnącą presją procesów zachodzących w gospodarce globalnej. Opisując te procesy wskazuje na ich znaczenie w ewolucji modelu modernizacji UE i sprzężenia z wewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski. Wskazuje na negatywne konsekwencje imitacyjnego charakteru modernizacji dla spójności społecznej. W artykule przedstawione są również krótko i długookresowe zalecenia konieczne dla zorientowania modernizacji na spójność społeczno-ekonomiczną.
Author provides evidence that current modernization of an economy is under growing pressure of on-going processes in the global economy. Having described these processes, he emphasizes their meaning for evolution of model of modernization of the EU and their interdependences with internal conditions of socio-economic development of Poland. He stresses the negative outcomes of imitative character of modernization for socio-economic cohesion. The article consists of short-term and long-term recommendations, necessary to socio-economic cohesion oriented modernization.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 71–89