Pakiet energetyczno-klimatyczny a budowa elektrowni atomowych w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono główne konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla polityki energetycznej w Polsce. Szczególny nacisk położono na przedstawienie czynników, które w dominującym stopniu mogą wpłynąć na wprowadzenie energetyki jądrowej do krajowego sektora energii. Artykuł zawiera także omówienie oczekiwań społecznych w stosunku do energetyki jądrowej, a także charakterystykę jej zalet i wad tego źródła energii.
The article discusses the main consequences of adopting the Energy and Climate Change Package for the Polish energy policy. Particular emphasis has been placed on presenting the factors which could result in the introduction of the nuclear power industry into the Polish energy sector. The article mentions also the social expectations related to nuclear energy industry as well as its advantages and drawbacks.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 384–393