Kilka uwag na temat utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela w prawie rzymskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Loska, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematem artykułu jest przedstawienie przestępstwa zmowy procesowej (praevaricatio) w rzymskim prawie karnym. Jest ono jedną z form utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela. Przedstawiony został również przypadek postawienia takiego zarzutu wobec oponenta politycznego – zmowy miał się dopuścić Klodiusz w procesie Katyliny o zdzierstwa.
The subject of the article is to present a crime of collusion (praevaricatio) in Roman criminal law. It is one of the forms of obstruction of the criminal process by the prosecutor. There is presented a case of such an accusation against a political opponent – the crime of collusion was to be commited by Clodius in Catilina’s trial for extortion.
Opis
Słowa kluczowe
zmowa procesowa , praevaricatio , rzymski proces karny , oskarżyciel , crime of collusion , Roman criminal law , prosecutor
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 93–103