Wpływ wady wymowy na proces przyswajania pisma przez uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Szpunar, Kamila
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym założeniem pracy jest sprawdzenie, w jaki sposób wady wymowy u dzieci w młodszym wieku szkolnym (klasy I–III szkoły podstawowej) determinują przyswajanie przez nie pisma. Praca ma charakter empiryczny. Przedstawione zostały w niej pytania oraz hipotezy badawcze, ponadto opisano narzędzia i metody służące do przeprowadzenia badania. Scharakteryzowano populację, która posłużyła jako grupa diagnostyczna, dokonano analizy i podsumowania wyników przeprowadzonych badań.
The main assumption of the work has been to check how speech defects in children at an early school age (classes 1 to 3 of elementary school) impact the process of their learning how to write. The work is of empirical nature. It presents questions and research hypotheses, and also describes the tools and methods used in the research. Characterised has been the population which served as the diagnostic group, an analysis has been presented as well as a summary of the results of the research.
Opis
Słowa kluczowe
pismo , wady wymowy , mowa , błędy w piśmie , writing , speech defect , errors in writing
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 159–172