Poproś o kopię pliku

Podaj następujące informacje, aby poprosić o kopię pozycji: Metafory obrazujące ŻYCIE i CZŁOWIEKA w piosenkach Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego

Prośba o następujący plik: Praca.pdf

Ten adres e-mail służy do wysyłania pliku.
Pliki

Wstecz