Principles of Quality and ISO 14001 System Implementation in the Knowledge-Based Economy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Fura, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents a role of the standardized ISO management systems: quality management system as well as environmental management systems in the process of knowledge creation. Both systems help to create codified knowledge in the enterprises. The paper presents the research results conducted in the enterprises of the Podkarpacie province which adopted above mentioned systems. The research results show that the most important for the examined enterprises were the following principles of quality: continual improvement, system approach to management and involvement of people. Using tau-Kendall’s coefficient of correlation the relationship between the subjects features and their opinions about the utility of the principles while EMS introducing was examined. Moreover the commitment among the opinions regarding the meaning of ISO 9001 system’s principles in the enterprises was measured using the coefficient of concordance.
W artykule, na podstawie wyników badań własnych, przedstawiono rolę znormalizowanych systemów zarządzania, tj. systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego w procesie kreowania wiedzy w przedsiębiorstwie. Badania przeprowadzono wśród przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, które posiadały wdrożone systemy: zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz system zarządzania jakością 9001. Wyniki badań pokazują, że przedsiębiorstwa, które jako pierwszy wdrożyły system zarządzania jakością korzystały znacząco ze zdobytych doświadczeń we wdrażaniu kolejnego systemu zarządzania. Spośród zasad zarządzania za najbardziej przydatne uznano: ciągłe doskonalenie, systemowe podejście do zarządzania oraz zaangażowanie ludzi. Za pomocą analizy korelacji tau-Kendalla, przeprowadzoną pomiędzy oceną zasad zarządzania jakością a wybranymi cechami badanych podmiotów, wykazano występowanie istotnych statystycznie zależności. Ponieważ wyniki badań oparto na opiniach przedsiębiorstw, to dodatkowo za pomocą współczynnika zbieżności, jak i testu Friedmana zbadano zbieżność opinii przedsiębiorstw dotyczących roli ośmiu zasad zarządzania jakością.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 69–76