Informacje w prawie podatkowym i ich ochrona

Abstrakt
Monografia dotyczy szczegółowej analizy na gruncie polskiego prawa podatkowego kwestii związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem oraz udostępnianiem informacji podatkowych przez organy podatkowe. Ponadto analizowane są zagadnienia związane z ochroną informacji podatkowych.
Opis
Słowa kluczowe
prawo podatkowe, ochrona prawna, podatnik, informacje podatkowe
Cytowanie